Selasa, 26 Januari 2010

GABUNGAN, IRISAN, KOMPLEMEN DAN SELISIH PADA HIMPUNAN ( SOAL )


38 komentar:

Anonim mengatakan...

nama:rizky kurniawan
kls/no:7e/30

1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:daniel terza
kls/no:7e/4

1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:sigit prayogo
kls/no:7e/32

1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:aditya aris
kls/no:7e/1

1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama :wahyu nur indah sari
kelas :7e
no :34

1) diket:
A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
Ditanya:
a)A gabungan B={1,2,3,4,5,6,7}
b)A gabungan C={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
C)B gabungan C={4,5,6,7,8,9,10}
2) Diket:
P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}
dit:
a)P irisan Q={1,2,3,4}
b)P irisan R={3,4}
c)Q irisan R={3,4,5,6,7}
3)diket:
K={1,4,9,16,25,36,49}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
dit:
1.K irisan L={4,36,16}
2.K irisan M={25}
3.L irisan M={20,40}
4) diket
S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
dit:
a.(A gabungan B)KOMPLEMEN={8,10}
b.(A gabungan B)KOMPLEMEN={8,10}
5)DIKET:
S={5,6,7,8,9,10,11,12,13...}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
DIT:
a.(B irisan C)komplemen={5,9,10,11,12,13...}
b.(B gabungan C)komplemen={11,12,13...}
c.(B-C)={ }.

Anonim mengatakan...

nama:ika nopiani
no.abs:11
kelas:7E
sekolah:smpn 20 surabaya

jawaban
1.)diketahui:A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
ditanya:
a.)A gabungan B {1,2,3,4,5}gabungan{4,5,6,7}
={1,2,3,4,5,6,7}
b.)A gabungan C
{1,2,3,4,5}gabungan {5,6,7,8,9,10}
={11,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
c.)B gabungan C
{4,5,6,7}gabungan{5,6,7,8,9,10}
={4,5,6,7,8,9,10}
2.)diketahui:P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}
ditanya:
1.P irisan Q
{1,2,3,4}irisan {1,2,3,4,5,6,7}
={1,2,3,4)
2.P irisan R
{1,2,3,4}irisan {3,4,5,6,7,8}
={3,4}
3.Q irisan R {1,2,3,4,5,6,7,}irisan{3,4,5,6,7,8}
={3,4,5,6,7}
3.)diketahui:K={1,4,9,16,25,36,49}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
ditanya:
1.K irisan L
{1,4,9,16,25,36,49,}irisan{4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,48}
={4,16,36}
2.K irisan M
{1,4,9,16,25,36,49}irisan{5,10,15,20,25,30,35,40,45}
={25}
3.L irisan M
{4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}irisan{5,10,15,20,25,30,35,40,45}
={20,40}
4.)diket:s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
ditanya:
a.)komplemen{A gabungan B}
A gabungan B
={1,2,3,5,7}gabungan{4,5,6,7,9}
={1,2,3,4,5,6,7,9}
komplemen(A gabungan B)={10}
b.)komplemen(A irisan B}
A irisan B
={1,2,3,5,7}irisan{4,5,6,7,9}
={5,7}
5.)diket:S={5,6,7,8,9,10,11,12...}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
ditanya:
a.)komplemen(B irisan C}
B irisan C
{6,7}irisan{5,6,7,8,9,10}
={6,7}
komplemen(B irisan C}={5,8,9,...}
b.)komplemen(B gabungan C}
B gabungan C
{6,7}gabungan{5,6,7,8,9,10}
=5,6,7,8,9,10}
komplemen(B gabungan C)
={11,12,13...}
c.)B-C={6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={ }

Anonim mengatakan...

NAMA : VENNI ANGGELA,7E,33

1.A={1,2,3,4,5}
B={1,2,3,4,5,6,7}
C={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
JWB:a.A gabungan B={1,2,3,4,5,6,7}
b.A gabungan C={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
c.B gabungan C={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

2.P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={1,2,3,4,5,6,7,8}
1)P irisan Q={1,2,3,4}
2)P irisan R={1,2,3,4}
3)Q irisan R={1,2,3,4,5,6,7}

3.K={1,4,9,16,25,39,40}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10,20,25,30,35,40,45}
1)K irisan L={4,16,40}
2)K irisan M={25,40}
3)L irisan M={20}

4.S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
a.(A gabungan B)komplemen={6,8,10}
b.(A irisan B)komlemen={1,2,3,4,6,8,9,10}

5.S={6,7,8,...}
B={1,2,3,4,5,6,7}
C={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a.(B irisan C}komplemen={8,9,10,..}
b.(B gabungan c komplemen={11,12,13}
c.B-C={8,9,10}

Anonim mengatakan...

NAMA:SEPTI PRATIWI
KELAS:7E
NO.ABS:31

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
dit:a.A U B
b.A U C
C.B U C
JAWAB:a.{1,2,3,4,5,6,7}
b.{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
c.{4,5,6,7,8,9,10}
2.diket:P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}
DIT:a.p n Q
b.p n r
c.Q n r
jawab:a.{1,2,3,4}
b.{3,4}
c.{3,4,5,6,7}
3.diket:K={1,4,9,16,25,36,49}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
DIT:a.K n L
b.K n M
c.L n M
jawab:a.{4,16}
b.{25}
c.{20,40}
4.diket:s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
DIT:a.(a u b)'
b.(a u b )'
jawab=a.{1,2,3,4,5,6,7,9}'
={8,10}
b.{1,2,3,4,5,6,7,9}'
={8,10}
5.diket:s={5,6,7,8,9,10....}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
dit:a.(b n c)'
b.(b u c)'
c. b - c
jawab : a. {6,7}'
= {5,6,7,8,9,10}
b.{5,6,7,8,9,10}
= {11,12,13,14,15,.....}
c.{}

Anonim mengatakan...

1.Diket:A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7,8}
C={6,7,8,9,10}
DIJAWAB:A=A U B
A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7,8}
{1,2,3,,4,5,6,7,8}

B=A U C
A={1,2,3,4,5}
C={6,7,8,9,10}
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

C=B u C
B={4,5,6,7,8}
C={6,7,8,9,10}
{4,5,6,7,8,9,10}

2.Diket:P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,,6,7}
R={4,5,6,,7}

A= P irisan Q
P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
{1,2,3,4}
B= P irisan R=

P={1,2,3,4}
R={4,5,6,7,8}
{4}}

C=Q u R

Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={4,5,6,7,8}
{4,5,6,7}

3=Diket: k={1,4,9,16,25,39,40}
L={4,8,12,16,18,20,24,26,28,32,36,40,44,48}

M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}

Dijawab=a= K irisan L
K={1,4,9,16,25,39,40}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
{4,16,40}

B= K irisan M
K={1,4,9,16,25,39,40}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
Jawab={25,40}


C= L irisan M
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}

M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}

Jawab={20,40}

Pak maaf no 4 dan 5 saya ga tau.

Anonim mengatakan...

1. DIKET A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7,8}
C={6,7,8,9,10}

A=A u B
A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7,8,}
JAWAB={1,2,3,4,5,6,7,8}


B=A u C
A={1,2,3,4,5,}
C={6,7,8,9,10}
JAWABAN{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}


C=B u C
B{4,5,6,7,8}
C={6,7,8,9,10}
JAWABAN {4,5,6,7,8,9,10}


2.Diket:P{1,2,3,4}
Q{1,2,3,4,5,6,7}
R{4,5,6,7,8,}
A=P irisan Q
P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
Jawaban={1,2,3,4}

b= P irisan R
P={1,2,3,4}
R={4,5,6,7,8}
Jawaban: {4}

c= Q irisan R
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={4,5,6,7,8}
Jawaban:{4,5,6,7}


3.Diket:K={1,4,9,16,25,39,40}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10, 15,20,25M30 ,35,40,45}

A=K irisan L
K={1,4,9,16,25,39,40}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
Jawaban:{4,16,40}

b= K irisan M
K={1,4,9,16,25,39,40}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
Jawaban:{25,40}

c= L Irisan M
L={4, 8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
Jawaban:{20,40}


no 4 dan 5 sulit pak maaf ya.

Anonim mengatakan...

nama :zelya franzha warokka
kelas :7e
nomer absen:39

1)a={x|x kurang lebih5,x bil asli}
={1,2,3,4,5}
b={x|3dri5,x bil asli}
s={5,6,7,8,9,10....}
b={x|x<x<8,x bil asli}
B={6,7}
c={x|5 <dri x<dri10,x bil asli}
C={5,6,7,8,9,10}
A. B n C={5,8,9,10}
b. b u c={5,6,7,8,9,10}
c. b-c={5,8,9,10]
.trims atas soalnya

Anonim mengatakan...

nama : yuyun pratiwi
klas : 7e/37

1.diket :
A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}

A.A U B ={1,2,3,4,5,6,7}
B.A U C ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
C.B U C ={4,5,6,7,8,9,10}

2.diket :
P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}

A.P n Q ={1,2,3,4}
B.P n R ={3,4}
C.Q n R ={3,4,5,6,7}

3.diket :
K={1,2,3,4,5,6,7}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,
36,40,48}
M={5,10,15,20,25,30,35,
40,45}

A.K n L ={ }
B.K n M ={5}
C.L n M ={20,40}

4.diket :
S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}

A.(A U B)'={1,2,3,4,5,6,7,9}
B.(A n B)'={1,2,3,4,6,9}

5.diket :
S={5,6,7,8,9,10,11,...}
B={6,7,8}
C={5,6,7,8,9,10}

A.(B n C)'={5,9,10}
B.(B U C)'={5,6,7,8,9,10}
C.B-C ={11}

pak.rum numb 4 yang b saya ganti irisan pak,,,krn soalnya sama...makasiiiiiih pakkk.... sukses pak !!!!!!!!!

Anonim mengatakan...

Ermilia/7E/8
1.A={1,2,3,4}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
jwb;a.AuB={1,2,3,4,5,6,7}
b.AuC={1,2,3,4,5,6,7,8,9}
c.BuC={4,5,6,7,8,9}
2.P={1,2,3}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={4,5,6,7,8}
jwb;a.PnR={1,2,3}
b.PnR={}
c.QnR={4,5,6,7}
3.K={1,4,9,16,25,36,49}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
jwb;a.KnL={4,16,36}
b.KnM={25}
c.LnM={20.40}
4.S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
jwb;a.(AuB)'={5,7]
5.S={1,2,3,4,5}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
jwb;a.(BnC)'={5,8,9,10}
b.(BuC)'={6,7}
c.B-C={5,8,9,10

Anonim mengatakan...

Monica/7e/18
1.A={1,2,3,4}
B={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
a.AuB={1,2,3,4,5,6,7}
b.AuC={1,2,3,4,5,6,7,8,9}
c.BuC={4,5,6,7,8,9]
2.P={1,2,3}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={4,5,6,7,8}
a.PnR={1,2,3}
b.PnR={1}
c.QnR={4,5,6,7}
5.S={1,2,3,4,5}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
a.(AnC)'={5,8,9,10}
b.(BuC)'={6,7}
c.B-C={5,8,9,10}

Anonim mengatakan...

nama:rizky k
kls/no:7e/30

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:daniel
kls/no:7e/4

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:aris
kls/no:7e/01

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:daru
kls/no:7e/5

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:kusnul maarif
kls/no:7e/30

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:ilham
kls/no:7e/12

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:agus
kls/no:7e/10

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:alvi
kls/no:7e/17

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:sigit
kls/no:7e/32

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:m.nabil
kls/no:7e/20

1.diket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

di?:auc
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

di?:buc
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.diket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:pnq
jwb:{1,2,3,4}

di?:pnr
jwb:{3,4}

di?:qnr
jwb:{3,4,5,6,7}

3.diket:k={4,9,16,25,36,49}
L:{,4,8,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:knL
jwb:{,4,16,36}

di?:knm
jwb:{25}

di?:Lum
jwb:{20,40}

4.diket:s=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}
di?:aub
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

5.diket:s={100,99,98,97,........5}
b={6,7}
c={,5,6,7,8,9,10}
di?:bnc
jwb:{6,7}

di?:buc
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

M mengatakan...

NAMA:M.GHAZALI.A
NO ABS:19
KELAS:7E

1.A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
a.A U B={1,2,3,4,5,6,7}
b.A n C={5}
c.B U C={4,5,6,7,8,9,10}

2.P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}
1.P n Q={1,2,3,4}
2.P n R={3,4}
3.Q n R={3,4,5,6,7}


3.K={1,2,3,4,..,49}
L={4,8,12,16,…,48}
M={5.10,15,20,…,45}
1.K n L={4,8,12,16,…,48}
2.K n M={5,10,15,20,…,45}
3.L n M={20,40}


4.a.(A U B)C={1,2,3,4,5,6,7,9}C
={8,10}
b.(A U B)C={1,2,3,4,5,6,7,9}C
={8,10}

5.S={1,2,3,4,5}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
a.(B n C)C={6,7}C={1,2,3,4,5,8,9,10}
b.(B U C)C={5,6,7,8,9,10}C={1,2,3,4}
c.B – C={6,7} – {5,6,7,8,9,10}={ }

Anonim mengatakan...

A={1234}
B={4567}
C={5678}

a.AuB={1234567}
b.AuC={12345678}
c.BuC={45678}
2.
P={1234}
Q={1234567}
R={45678}

a.PnQ={1234}
b.PnR={4}
c.QNR={4567}
3.
k={24916253649}
L={4816202428323642}
M={51015202530354045}

a.Knl={16}
b.KnM={25}
c.LnM={20}
4.
a.(AuB)c={10}
b.(Aub0c={10}
5.
a.{BnC)c={123}
b.{BuC)c={678910}
C.B-C={9,10}
c.{

Anonim mengatakan...

david fp/06/7e
A={1234}
B={4567}
C={5678}

a.AuB={1234567}
b.AuC={12345678}
c.BuC={45678}
2.
P={1234}
Q={1234567}
R={45678}

a.PnQ={1234}
b.PnR={4}
c.QNR={4567}
3.
k={24916253649}
L={4816202428323642}
M={51015202530354045}

a.Knl={16}
b.KnM={25}
c.LnM={20}
4.
a.(AuB)c={10}
b.(Aub0c={10}
5.
a.{BnC)c={123}
b.{BuC)c={678910}
C.B-C={9,10}
c.{

Anonim mengatakan...

nama :ovie nandita
kelas :7e
no :28
1) diket:
A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
dit:
a.A u B={1,2,3,4,5,6,7}
b.A u C={4,5,6,7}
c.B u C={4,5,6,7,8,9,10}
2) DIKET:
P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}
dit:
a.P n Q={1,2,3,4}
b.P n R={3,4}
c.Q n R={3,4,5,6,7}
3)diket:
K={1,4,9,16,25,36,49}
L={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
M={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
dit:
1.K n L={4,36,16}
2.K n M={25}
3.L n M={20,40}
4) Diket:
S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
dit:
a.(A u B}komplemen={8,10}
b.(A u B)komplemen={8,10}
5)diket:
S={5,6,7,8,9,10,11,12,13...}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
dit:
a.(B n C)komplemen={5,9,10,11,12,13...}
b.(B u C)komplemen={5,6,7,8,9,10}
c.B-C={ }

Anonim mengatakan...

nama: amalia magdis
kelas: 7e/02

1. A= {1,2,3,4,5}
b= { 4,5,6,7}
c= { 5,6,7,8,9,10}
jawab: a. AuB{ 1,2,3,3,4,5,6,7}
b. AuC{ 1,2,3,4,5,6}
c. BuC{ 4,5,6,7,8,9,10}
2. p= { 1,2,3,4}
q= { 0,1,2,3,4,5,6,7}
R= { 3,4,5,6}
Jawab:
a. PnQ= {1,2,3,4}
B. PnR= {3,4}
C. QnR= { 3,4,5,6,7}

3. K{ 4,9,16,25,36,49}
L{ 8,12,16,20,24,28,32,36,40,44}
M{5,10,15,20,25,30,35,40,45}
Jawab:
a. KnL= {16,36}
B. KnM={25}
C. LnM= {20,40}

4.a {AuB}= {1,2,3,4,5,6}

5. a. s{1,2,3,4.....}

Anonim mengatakan...

Nama: ovie nandita/7e

1. A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6}
C={ 5,6,7,8,9,10}
a. aub={1,2,3,4,5,6,7}
b. auc={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
c. buc={4,5,6,7,8,9,10}
2. p={1,2,3,4}
q={0,1,2,3,4,5,6,7}
r={ 3,4,5,6,7,8}
a. pnq{1,2,3,4]
b. pnr{3,4}
c.qnr{ 3,4,5,6,7}
3. k{ 4,9,16,25,36,49}
l={ 8,12,16,20,24,28,32,36,40,45}
m.{ 5,10,15,20,25,30,35,40,45}
a. knl= {16,36}
B. Knm={ 25}
c. lnm= {20,40}

Anonim mengatakan...

nama:nur ayu
kls:7e/25


1.DIK:A{1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}

A.AuB={1,2,3,4,5,6,7}
B.AuB={1,2,3,...10}
C.BuC={4,5,6,7,8,9,10}
A.AuB={1,2,3,4,5,6,7}
B.AuC={1,2,3,...10}
C.BuC={4,5,6,7,8,9,10}

2.DIK:p={4,5,6,...}
Q={8,9}
R={4,5,6,7,8}

1.pnQ={8,9}
2.pnR={4,5,6,7,8}
3.QnR={8}

3.DIK:K={1,2,3,...49}
L={16,20,24,28,32,36,40,44,
48}
M={10,15,20,25,30,35,40,45,
50}

1.KnL={16,20,24,28,32,36,40,
45,50}
2.KnM={10,15,20,25,30,35,40,45}
3.LnM={20,40}

4.DIK:S={1,2,3,...,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}

A.(AuB)C={1,2,3,...,9}
B.(AuB}C={8,10}

5.DIK:S={5,6,7,...}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}

A.(BnC)C={6,7}
B.(BuC)c={11,12,13,....}
c. B-C={0}

Nala astari pramesti mengatakan...

Nala/24/7e

1) diket:A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
a. AUB={1,2,3,4,5,6,7}
b. AUC={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
c. BUC={4,5,6,7,8,9,10}
2) diket:P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}
1) P∩Q={1,2,3,4}
2) P∩R={3,4}
3) Q∩R={3,4,5,6,7}
3) diket:K={1,4,9,16,25,36,49}
L={4,8,12,16,20,...,48}
M={5,10,15,20,...,45}
1) K∩L={4,16,36}
2) K∩M={25}
3) L∩M={20,40}
4) diket:S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
a. (AUB)' ={8,10}
b. (A∩B)' ={1,2,3,4,5,6,8,9,10}
5) diket:S={5,6,7,8,9,10,11,...}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}

a.(B∩C)'={5,9,8,10}
b.(BUC)'={5,6,7,8,9,10}
c. B-C ={ }/ himp.kosong

komen : pak Rumadi,, maksih atas soalnya,,tapi ada soal yang saya perlu tanyakan yaitu no 4 disitu soslx ganda g ada bedanya pak,, ya udah saya ganti salah satunya irisan.....hehheh makasih ea ya pak...SUKSES

Nala astari pramesti mengatakan...

Nala/24/7e

1) diket:A={1,2,3,4,5}
B={4,5,6,7}
C={5,6,7,8,9,10}
a. AUB={1,2,3,4,5,6,7}
b. AUC={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
c. BUC={4,5,6,7,8,9,10}
2) diket:P={1,2,3,4}
Q={1,2,3,4,5,6,7}
R={3,4,5,6,7,8}
1) P∩Q={1,2,3,4}
2) P∩R={3,4}
3) Q∩R={3,4,5,6,7}
3) diket:K={1,4,9,16,25,36,49}
L={4,8,12,16,20,...,48}
M={5,10,15,20,...,45}
1) K∩L={4,16,36}
2) K∩M={25}
3) L∩M={20,40}
4) diket:S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A={1,2,3,5,7}
B={4,5,6,7,9}
a. (AUB)' ={8,10}
b. (A∩B)' ={1,2,3,4,5,6,8,9,10}
5) diket:S={5,6,7,8,9,10,11,...}
B={6,7}
C={5,6,7,8,9,10}

a.(B∩C)'={5,9,8,10}
b.(BUC)'={5,6,7,8,9,10}
c. B-C ={ }/ himp.kosong

komen : pak Rumadi,, maksih atas soalnya,,tapi ada soal yang saya perlu tanyakan yaitu no 4 disitu soslx ganda g ada bedanya pak,, ya udah saya ganti salah satunya irisan.....hehheh makasih ea ya pak...SUKSES

Anonim mengatakan...

nama :Nur Mishbah Hayat
no :26
kelas:7e


Jawaban
1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
ditanya:a u b..?
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
ditanya:a u c....?
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
ditanya:a u c...?
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2. a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
ditanya:p n q...?
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
ditanya:p n r...?
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
ditanya:q n r...?
jwb:{3,4,5,6,7}

3.a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
ditanya:a)k n l...?
jwb:{4,16,36}

ditanya:b)k n m...?
jwb:{25}

ditanya:c)l n m...?
jwb:{20,40}


4.Diket:
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

ditanya:a)(a u b)....?
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

ditanya:b)(a u b)....?
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

ditanya:a)(b n c)....?
jwb:{6,7}

ditanya:b)(b u c)....?
jwb:{5,6,7,8,9,10}

ditanya:c) b-c...?
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:Rimba Sukma M.
kls :7e

1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:M. Hardian N yahya
kls :7e

1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama : firda kurniawati/7g/11
1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Anonim mengatakan...

nama:M Nur Shidik
kls/no:7e/22

1.a)dket:a={1,2,3,4,5}
b={4,5,6,7}
di?:a u b
jwb:{1,2,3,4,5,6,7}

b)dket:a={1,2,3,4,5}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

c)dket:b={4,5,6,7}
c={5,6,7,8,9,10}
di?:a u c
jwb:{4,5,6,7,8,9,10}

2.
a)dket:p={1,2,3,4}
q={1,2,3,4,5,6,7}
di?:p n q
jwb:{,1,2,3,4}

b)dket:p={1,2,3,4}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:p n r
jwb:{3,4}

c)dket:q={1,2,3,4,5,6,7}
r={3,4,5,6,7,8}
di?:q n r
jwb:{3,4,5,6,7}

3.
a)dket:
k={4,9,16,25,36,49}
l={4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48}
m={5,10,15,20,25,30,35,40,45}
di?:a)k n l
jwb:{4,16,36}

di?:b)k n m
jwb:{25}

di?:c)l n m
jwb:{20,40}


4.
s={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
a={1,2,3,5,7}
b={4,5,6,7,9}

di?:a)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

di?:b)(a u b)
jwb:{1,2,3,4,5,6,7,9}

5.
diket:
s={100,99,...........5}
b={6,7}
c={5,6,7,8,9}

di?:a)(b n c)
jwb:{6,7}

di?:b)(b u c)
jwb:{5,6,7,8,9,10}

di?:c)b-c
jwb:{6,7}-{5,6,7,8,9,10}
={0}

Total Tayangan Halaman

Profil

Foto Saya
RUMADI S.Pd
SURABAYA, SURABAYA/JAWA TIMUR, Indonesia
Guru SMPN 20 Surabaya
Lihat profil lengkapku

Komentar Pembaca

Pengikut

Nama Melayang

SMS Gratis

Pengunjung

KUDA

KUDA

ISTRI DAN ANAK

ISTRI DAN ANAK
KELUARGAKU ADALAH SURGAKU ( dengan perprinsip demikian dalam lingkungan masyarat lingkup keluarga paling kecil, jika kita berprinsip tersebut maka kihudupan kita akan bahagia dunia dan akhirat amiin yaa robbal alamiin

RUMADI, S.Pd.

RUMADI, S.Pd.

RUMADI,S.Pd.

RUMADI,S.Pd.
SALAM METAL UNTUK ANAK - ANAK YANG KREATIF DAN INOVATIF PADA PELAJARAN MATEMATIKA YANG BERBASIS I.T DI SMPN 20 SURABAYA

OKE ( JEMPOLAN )

OKE ( JEMPOLAN )
BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN I.T UNTUK MENAMBAH KREATIVITAS DAN PSIKOMOTOR SISWA SEMAKIN JEMPOL ( OKE )

Lencana Facebook

JERAPAH

JERAPAH

ZEBRA

ZEBRA

Menu Kami

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Cari Blog Ini